Tanıtım Filmi

HAKKIMIZDA

Lokman Ecza Deposu ailesi olarak, Ülkemizin kalkınmışlık düzeyinde etkin bir rol oynamakta ve her geçen gün bulunduğu yeri kalite anlayışıyla bir ileriye taşımaya devam etmekteyiz. Buna ek olarak, sosyal, kültürel ve çevresel konularda duyarlılığımızı daima sürdürmekteyiz. Bize göre, şirketlerin bulundukları topluma faydalı olmaları ve bunun için çaba göstermeleri ESASTIR. 

Tüm bu bilgiler ışığında, Ülke geleceğinin en büyük garantisi olan çocuklarımız ile geleceğin ve günümüzün en önemli sektörlerinden biri olan bilişim sektörünü bir kurumsal sorumluluk projesinde bir araya getirmek ve sorumluluk almak istedik. Bu sebeple, Tüm Ülkemize örnek olacak Digigenç projesini hayata geçirmek için Paydaşlarımızla beraber kollarımızı sıvadık. 

Projenin çıkış noktasında Dezavantajlı çocuklarımızla beraber yürümek istedik. Çünkü, İyi yaşam koşullarına sahip, geleceğe umutla bakan gençlerin yetişmesi, bu gençlerimizin ülkelerinin gelişimine katkı sağlaması ve tüm bunlar sayesinde, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesini hedefledik.  

Hatice ÖZ

Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı

 

İnsanlık tarihinde yaşanan teknolojik  gelişmeler  yaşam  koşullarını  etkileyerek yeni  yaşam  tarzlarını  ortaya  koymakta,  bireylerin  ulaşılabilirliğini    kolaylaştıran    ihtiyaç    olarak günümüzde yer almaktadır. Gelişen ve genişleyen toplumlarda ihtiyaç kavramı sürekli değişmekte  ve  teknoloji  ile  paralel  bir  seyir takip etmektedir.

Üretmek insanoğlu için hep bir zorunluluk olmuş  ve üretimi  devam  ettirmek adına yeni arayışlar içinde olunmuştur.   Tarım toplumundan endüstri toplumlarına dönüşen yaşam şartlarında Endüstri   Devrimleri, geçmişten bu yana dünyayı ve toplumları küresel boyutta etkilemiştir.

Su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıkan birinci  sanayi  devriminden  sonra  gelen  ikinci  sanayi  devrimi  ile  elektrik  gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmış, dijital devrim olarak adlandırılan üçüncü sanayi devriminde ise     elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirilmiştir. Başlamakta olan 4. Sanayi Devrimi ile üretim tesislerinde bilgisayarın yönettiği robotların insan gücünün yerini almasıyla daha fazla verimlilik ve yüksek yaşam standartlarının sağlanacağı bir çağa ulaştık.

Sanayi devriminde gelinen bu yeni aşamada ülke olarak bu teknolojiye ayak uydurmalı, doğru kararlarla emin adımlar atmalı, genç neslin bu teknolojiyi   ülkemize  kazandırması amacıyla eğitimlerinin sağlanması ilk hedeflerimizden olmalıdır.

Koruyucu ve önleyici sosyal sorumluluk projeleri ile bir marka haline gelen İl Milli  Eğitim  Müdürlüğümüz,  gelecekten  kendinden  söz  ettirecek  yeni  bir  projeye adım atmıştır. Kamu ve özel sektör işbirliği ile geleceğe teknolojik açıdan yön verecek olan Diji-Genç Projesi ile uygar dünyaya bilimsel katkılar sunarak belirleyici ve teknolojiye    hakim    ve ait    olduğu    milletin    varlığını,    devamlılığını,      gelişimini sağlayabilecek genç nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflere  ulaşmak amacıyla, Antalya ilinde yaşayan gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programlara   katılmaları   ve   bilgisayar   teknolojisi   alanında   4.   Sanayi   Devrimini ülkemizde   gerçekleştirecek   yazılım   programları,   robotik   ve   bilgisayar   alanında mesleki standardı sağlayacak sertifikasyon programlarına gitmeleri sağlanacaktır.

 Projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eder, ilimiz ve ülkemizin kalkınması adına hayırlara vesile olmasını dilerim.

Yüksel ARSLAN

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü

Projenin  Genel Amacı

Hedef kitleyi dijital çağa hazırlayarak toplum için üreten ve fayda sağlayan bireyler haline getirmek.

Projenin Özel Amaçları

 • Hedef kitlenin, özgüven ve olumlu benlik algılarını geliştirmek,
 • Dijital çağ için farkındalık yaratarak, ulusal katkı sağlayabilecek fırsatları oluşturmak.
 • Hedef kitlenin ilgi ve yeteneklerinin farkına varılmasını sağlamak.
 • Hedef kitlenin ilgi ve yetenek profillerinin çıkartılması.
 • Hedef kitlenin ilgi ve yetenek profillerine yönelik uygun eğitim programlarına yönlendirmek.
 • Bilgisayar teknolojinin temel kavramlarını kullanarak temel seviyede bilgisayarı, donanımlarını ve interneti kullanma becerileri ile temel kodlama ve algoritma geliştirme becerilerini kazandırmak.
 • Elektronik ve robotik tasarım setlerini kullanarak temel elektronik, robotik tasarım ve kodlama becerileri kazandırmak.
 • Temel mobil uygulama geliştirme becerileri kazandırmak.

Tanımlar ve kısıtlar:

Dezavantajlı çocuklar: İhmal ve istismara ( fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel ) maruz kalan, sosyo- ekonomik seviyesi düşük, eğitim avantajlarından yeterince yararlanamayan, suça sürüklenmiş ve mağdur çocuklardır.

LED : Lokman Ecza Deposu 

Hedef kitle: Dezavantajlı çocuklar

Nihai Yararlanıcı: Hedef kitle içinden ilgi, yetenek ve potansiyelleri doğrultusunda robotik, mobil uygulama, 3 boyutlu modelleme ve kodlama eğitimi alması amacıyla belirlenmiş öğrenciler.

Kapsam: Muratpaşa ilçe sınırları içerisindeki 5, 6, 7, 9, 10, 11. Sınıf öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiştir.

Proje Süresi : Başlama : Nisan 2016   Bitiş: Haziran 2017

Paydaşlar: Uygulayıcı: Lokman Ecza Deposu ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü

Ortaklar: Antalya Valiliği

İş Birliği: Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

DUYURULAR

2. Dönem Robotik Çalışmalar

Detay

TISK KSS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TİSK’in geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ni 2016 yılında kazanan şirketler belli oldu. Finale kalan 20 şirketin sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği yarışmada Büyük Ödülü, Anadolu Sigorta’nın “Bir Usta Bin Usta” projesi kazandı. GAN TÜRKİYE özel ödülü ise Rönesans Holding’in oldu. Dereceye giren 9 şirketin ödülleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Tören ile sahiplerine verildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) geleneksel “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Projeler; Kapsayıcılık, Etkililik, İyi Uygulama, Yenilikçilik, Sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirildi ve 9 şirket sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık bulundu. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, başvuruda bulunan tüm şirketlere teşekkür etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İşletmelerimizin yasal yükümlülüklerin ötesinde, gönüllülük esasına dayalı olarak ve tümüyle sosyal fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği KSS çalışmalarının önemi giderek artmaktadır. KSS projeleri ülkemize değer yaratmak için bir ihtiyaç halini almıştır. Ancak bu kapsamda ortaya konan çalışmaların görünürlüğü, tanınırlığı ve bilinirliği ihmal edilmemelidir. TİSK KSS ödül programımızın da bu açıdan önemli bir araç olduğu inancındayım.” Kudret Önen değerlendirme süreci hakkında da bilgi verdi: “Bu yıl KSS ödül programımıza 55 başvuru aldık. Başvuruların 48’i büyük ölçekli şirketlerden, 7’si ise KOBİ’lerden geldi.” Şirketlerin başvurularını hassasiyetle incelediğini söyleyen Önen, şu bilgileri verdi: “Ön eleme sonucunda, 18’i büyük ölçekli, 2’si küçük ve orta ölçekli şirkete ait projenin yanı sıra 2015 yılından itibaren vermeye başladığımız GAN TÜRKİYE Özel Ödülü kapsamında dikkate alınan 4 proje finale kalmış ve 20 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Seçici Kurul Toplantısı ile kazananlar belirlenmiştir. Burada, Seçici Kurul’da yer alarak çalışmalarımıza destek veren işçi, işveren, hükümet, medya, üniversite özel sektör ve STK kesimlerinin saygın isimlerine bir kez daha teşekkür ederim.” Yarışmada Büyük Ödül, Anadolu Sigorta “Bir Usta Bin Usta” projesine giderken; Kapsayıcılık Ödülü’nü TETRA PAK “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler” projesiyle, Etkililik Ödülü’nü İÇDAŞ “Minik Arkeologlar” projesiyle, İyi Uygulama Ödülünü Ford Otosan “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesiyle, Yenilikçilik Ödülü’nü Coca Cola “3.2.1. Başla!” projesiyle, Sürdürülebilirlik Refik Baydur Özel Ödülü’nü ise Anadolu Efes “Gelecek Turizmde” projesiyle almaya hak kazandı. Yarışmada GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’ne ise Rönesans Holding “Pusula Genç Keşif Programı” projesiyle layık görüldü. KOBİ kategorisinde ise EGEDENİZ Tekstil “Karbon Ayak İzi, Elektrolit Atıkların Geri Dönüşümü, Meslek Edindirme” projeleriyle Sürdürülebilirlik Ödülü’nü, Lokman Ecza Deposu “Diji Genç” projesiyle İyi Uygulama Ödülü’nü aldı. BİR USTA BİN USTA PROJESİNE BÜYÜK ÖDÜL Ülkemizin kaybolmaya yüz tutmuş yerel değerlerinin yeniden canlandırılması ve meslek ustalarının deneyimlerini gelecek nesillere aktararak gençlere iş imkânı sağlanmasını hedefleyen Anadolu Sigorta’nın “Bir Usta Bin Usta” projesi; etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık, sürdürebilirlik ve yenilikçilik ölçütlerinin tamamını içerdiği için TİSK 2016 KSS Büyük Ödülü’nü almaya hak kazandı. Öğrencilerin kültürel miraslara olan farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen İÇDAŞ “Minik Arkeologlar” projesi, geçmişin gün yüzüne çıkarılması ve kültürel mirasın topluma kazandırılarak tarihe tanıklık edilmesi perspektifiyle Etkililik Ödülü’nü kazandı. Ford Otosan’ın, mühendislik mesleğini seçen kız öğrenci oranını ve meslek seçiminde kadın ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine dair farkındalığı artırma amacıyla yürüttüğü “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesi İyi Uygulama Ödülü’nün sahibi oldu. Ford Otosan bu proje ile 81 ilde 81 lisede eğitim gören, yaklaşık 8.100 kız öğrenciye, 1.620 öğretmene, 8.100 erkek öğrenciye ve velilerine ulaştı. Ülkemizdeki çevre duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüm konusunda daha bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler” başlıklı projeyi kamu kurumları ile işbirliği geliştirerek hayata geçiren TETRA PAK, Kapsayıcılık Ödülü almaya hak kazandı. Yerelde doğal, kültürel, toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen ve sürdürülebilir turizmi temel alan bir yaklaşımla uygulanan “Gelecek Turizmde” ile Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Refik Baydur Özel Ödülü’ne layık görüldü. Coca Cola İçecek, fiziksel olarak aktif bir genç nesil yetişmesi amacıyla okullarda ve okul dışı zamanlarda gençleri hareket etmeye ve spor yapmaya teşvik edecek ortamların yaratılmasını destekleyen, ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin güçlendirilmesine, öğretmenlerin projeler geliştirmesine ve bu projelerin hayata geçirilmesine destek veren “3.2.1. Başla!” projesi ile Yenilikçilik Ödülü’nü aldı. Rönesans Holding, “Pusula Genç Keşif Programı” ile özellikle işgücü piyasasına giriş aşamasındaki en dezavantajlı gruplardan biri olarak görülen tüm yeni mezunlara mesleki açıdan kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunması perspektifiyle GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. KOBİ kategorisindeki Egedeniz Tekstil, “Karbon Ayak İzi Nötr”, “Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü” ve “Meslek Edindirme” olmak üzere üç proje ile yarışmaya katıldı. Birlikte değerlendirilen projeler ile KOBİ kategorisinde, Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü. Lokman Ecza Deposu, gençleri dijital çağa hazırlayarak toplum için üreten ve fayda sağlayan bireyler haline getirmek hedefiyle uyguladığı “Diji Genç” projesi ile başarılı bir çalışma gerçekleştirerek, KOBİ İyi Uygulama Ödülü almaya hak kazandı. MEDYA, SİYASET VE İŞ DÜNYASININ ETKİN İSİMLERİ SEÇTİ Toplam 55 şirketin başvurduğu ve 24 şirketin sosyal sorumluluk projelerinin finale kaldığı yarışmanın seçici kurulu medya, siyaset ve iş dünyasının etkin isimlerinden oluştu. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen’in başkanlık ettiği Seçici Kurul’da; TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlanma Sekreteri Eyüp Alemdar, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Erdal Sağlam, Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucu Ortağı Suat Özçağdaş, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü Başak Güçlü Elbir projeler için oy kullandı. KATEGORİ ŞİRKET PROJE ADI BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER Büyük Ödül Anadolu Sigorta Bir Usta Bin Usta Etkililik Ödülü İÇDAŞ Enerji Minik Arkeologlar İyi Uygulama Ödülü Ford Otosan Bal Arıları Mühendis Oluyor Kapsayıcılık Ödülü TETRA PAK Küçük Şeyler Doğayı Yeniler Sürdürülebilirlik Refik Baydur Özel Ödülü Anadolu Efes Gelecek Turizmde Yenilikçilik Ödülü Coca Cola İçecek 3.2.1. Başla! GAN TÜRKİYE Özel Ödülü Rönesans Holding Pusula Genç Keşif Programı KOBİLER İyi Uygulama Ödülü Lokman Ecza Deposu Diji Genç Sürdürülebilirlik Ödülü Eğedeniz Tekstil Karbon Ayak İzi, Elektrolit Atıkların Geri Dönüşümü, Meslek Edindirme

Detay

Dijigenç Proje Ekibi

Detay

EKİBİMİZ

Proje Sahibi

 • Hatice ÖZ

Proje Koordinatörü

 • Hatice ÖZ
 • Ufuk PEKER
 • Ramazan SARIGöL

Genel Koordinasyon Ekibi

 • Tahir Yasin TAŞ
 • Emine ERKAL
 • Yakup HOPLAR
 • Kenan YAVUZ
 • Ayhan YAZICI
 • Fulya ALPAN
 • Serkan KAYA
 • Hakan BAĞKARAN
 • Seyfi BAYSAN
 • Oktay ŞAHİN
 • Sinan YİĞİN
 • Ahmet GüRSEL
 • Buket BALCI
 • Pelin BüYüKSAVCI
 • Hüseyin YILMAZ

Rehberlik ve Sosyal Faaliyetler Ekibi

 • Ayhan YAZICI
 • Nuri KURTULUŞ
 • Fulya ALPAN
 • Gönül ERDOĞAN
 • Buket BALCI
 • Semih BİÇİÇİ
 • Pelin BüYüKSAVCI
 • Egemen ŞENYURT
 • Mustafa üLKER
 • Özlem ÖZTÜRK
 • Burcu ANGAYKARA
 • Sevil ÇELİK
 • özlem YILMAZ
 • Duygu İNAN
 • Figen SUNTUR
 • Şerife EvinÇ EGE

Bt Eğitim Ekibi

 • YalÇın YAYLA
 • Hakan BAĞKARAN
 • Seyfi BAYSAN
 • Olgun YANAR
 • Oktay ŞAHİN
 • Nilüfer DİLEK
 • Ömer DORUM
 • Muhammed Yasin ŞENOL
 • Filiz KöKSEL
 • Arzu KAPICI

EĞİTİMLER

Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hareket edilecektir. Muratpaşa ilçesi ile sınırlı tutulacak olan çalışmada öncelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bildirilecek isimlerle birlikte okul rehber öğretmenleri hedef kitle tespiti yapılacaktır.

Hedef kitlenin tespiti için öncelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak öğrenci ön belirleme formları hazırlanacaktır. Hazırlanan formlar okul rehber öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısı yapılacak. Bu toplantıda rehber öğretmenlere ön belirleme formları ve veli izin belgeleri teslim edilecektir. Bu formlar okul rehber öğretmenleri tarafından uygulanacaktır. Formlar Proje rehber ekibi tarafından analiz edilecektir.

Projede görevli rehber öğretmenlerin drama, kısa süreli çözüm odaklı terapi ve Torrance Yaratıcılık Testi eğitimleri, aynı zamanda tüm eğitmenler, hedef kitle ile buluşmadan önce proje ile ilgili eğitim almaları sağlanacaktır. Bu sayede dezavantajlı çocuklara doğru yaklaşım modellerinin belirlenmesi ve eğitimlerin verimli ve yüksek motivasyonlu geçmesi hedeflenecektir.

Her öğrenci için bir takip dosyası oluşturulacaktır. Bu dosyanın içerisinde öğrenciye uygulanan bireysel zekâ, kişilik, ilgi, yetenek ve diğer psikolojik testler ile öğrencilerinin sınıf içindeki performanslarına ilişkin raporlar, Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi profilleri bulunacaktır. Öğrencilerin bireysel takiplerinin yanı sıra grup olarak kendilerinin ve aynı zamanda ailelerine yönelik eş zamanlı aile eğitimleri ve yaşam becerileri eğitimleri verilecektir. Öğrencilerin bireysel değerlendirmeleri sonucunda ihtiyacı olan öğrencilere atılganlık eğitimi verilecektir.

Programın kamuoyuna duyurulması ile ilgili lansman yapılacaktır. Lansman için bu alanda yetkin kişiler konuşmacı olarak davet edilecek, ilgili tüm paydaşların davetli  olması  sağlanacaktır. Bu lansman ile öğrencilerin ve ailelerin süreç hakkında bilgilerinin arttırılması ve sürece ilişkin destekleyici rol üstlenmeleri hedeflenmektedir.

Hedef kitlenin, bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını kullanarak, temel seviyede bilgisayarı, donanımlarını ve interneti kullanma becerileri ile temel kodlama ve algoritma geliştirme becerilerini kazandırmak için 20 kişi geçmeyecek gruplar halinde eğitimlerine başlanacaktır.

Ön eğitimi tamamlanan öğrencilerden ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda belirlenen öğrencilere yönelik robotik yazılım, mobil uygulama  ve 3 boyutlu modelleme eğitimleri verilecektir.

Ön eğitimi tamamlamış diğer öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre halk eğitim merkezlerinin düzenleyeceği eğitimlere katılmaları için gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Kodlama eğitimi alan öğrencilerin eğitim sonunda tespit ettikleri bir probleme ilişkin   proje   konusu   belirlemeleri   ve   öğretmenlerinin   rehberliğinde   ürün hazırlamaları ağlanacaktır. Hazırlanan  ürünler,  devam  eden  ayda,  ilgili  ve  ilgisiz  paydaşların  katılımıyla proje sürecinin değerlendirileceği ve öğrencilerin ürünlerinin sergileneceği platform oluşturulacaktır. Proje değerlendirme ve sonuç raporu ilgili bakanlıklar ve kamuoyu ile ayrı ayrı paylaşılacaktır. 

Görev ve Sorumluluklar

Lokman ecza deposunun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" projesi olarak hayata geçirdiği "Digigenç Yetiştirme" projesinin tüm planlama, kaynak temini, uygulama, kontrol ve sonuç paylaşımlarından birinci derece LED ve İl Milli  Eğitim Müdürlüğü sorumludur.

Valilik bu projenin özel amaçlara ulaşmasını sağlayacak takipçi ve yönlendiricidir. İşbirlikçi paydaşlar teknik ve sosyal yeterlilikleri kapsamında projenin yürütülmesinde etkin rol üstlenicidir. Proje yürütme ekibi; projenin faaliyet planın hazırlanması, uygulanması, plana uygun yürütülmesi sapmaların yönetilmesi, gerekli analiz ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

Proje uygulama ekipleri ise kendi alanları ile ilgili eğitim plan ve programının hazırlanması, ihtiyaçların tespiti, materyallerin belirlenmesi, uygulayıcı, hedef kitle ve nihai yararlanıcıların seçiminden sorumludur.

İLETİŞİM

Bize Ulaşın
Ad Soyad :  
Email :
Telefon :  
Konu :  
Mesaj :  
 • LOKMAN ECZA DEPOSU TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. Yenigün Mah. Köroğlu Cad. Yeni Dünya 2 Sitesi 46/A - 1/A - 1/B Muratpaşa / ANTALYA
 • Telefon
  : 0242 344 45 45
 • Faks
  : 0242 345 13 92
 • Gsm
  : 0242 344 45 45
 • Email
  : info@dijigenc.com